Om ons voor te bereiden op de toekomst en aan de slag te kunnen met de nieuwste versie van PHP willen we graag op een van onze servers over van PHP5.6 naar PHP7.
Deze server draait momenteel op CentOS.


De installatie hiervan is normaal gesproken niet heel ingewikkeld echter wordt PHP7 nog niet optimaal ondersteund door CentOS.
Hierover vind je later in deze post meer informatie.

De installatie is relatief makkelijk uit te voeren middels de volgende commandos in je commandline uit te voeren.

yum remove php-common # Need to remove this, otherwise it conflicts
yum install php70w
yum install php70w-mysql
yum install php70w-common
yum install php70w-pdo
yum install php70w-opcache

Maak je gebruik van GD library dan heb je deze ook nodig.

yum -y install php70w-gd

Maak je gebruik van Redis dan moet je deze ook nog installeren.

yum install php70w-pecl-redis

Vervolgens moet je de service restarten, dit kan middels het commando:

service httpd restart

UPDATE Als aanvulling op dit artikel heb ik ook nog een post over PHP7 SoapClient.

Je kunt makkelijk in je commandline controleren of de installatie goed is gegaan.

php -v

PHP7 console php-v

Een alternatief om dit te controleren is middels phpinfo(). Deze functie geeft veel meer terug dan de commandline variant, zo zie je o.a. wat er allemaal actief/geinstalleerd is voor PHP.
Dit kun je doen middels een simpel php bestandje.

<?php
phpinfo();
?>

Je kunt nu aan de slag met je nieuwe configuratie!

Help! Het werkt (nog) niet..

Het kan echter zijn dat het bovenstaande niet voor je gewerkt heeft, dit komt doordat CentOS nog niet altijd de nieuwste PHP versie ondersteund.
Een oplossing hiervoor is om PHP via de niet officiƫle weg te downloaden op je systeem.

We beginnen met het volgende commandos:
curl 'https://setup.ius.io/' -o setup-ius.sh

bash setup-ius.sh

Nu moeten we de oude PHP versie gaan verwijderen.
yum remove php-cli mod_php php-common

Als je deze stappen hebt doorlopen kun je PHP nogmaals proberen te installeren zoals aan het begin van dit artikel beschreven is.

Let er wel op dat je voor het updaten controlleerd of de “custom” libaries waar je gebruik van maakt al beschikbaar zijn.
Daarnaast is het handig om je code eerst zover mogelijk PHP7 proef maakt en deze vervolgens lokaal met alle updates test alvorens je de PHP update live gaat uitvoeren.